Analysis-banner
Diagnostics-icon

Analīžu paneļi

Lūdzu izmantojiet zemāk esošo tabulu, lai izvēlētos savai procedūrai piemērotu testa paneli.

Šeit ir informācija par asins analīzēm, kas tiks veiktas pirms vizītes, pamatojoties uz jūsu vajadzībām un dzīvesveidu.


EGL code Analysis panels
Hematology
3640 Complete blood count (clinical blood count, leukocyte formula, EAG)
5102 Vitamin B1
3813 Folic acid
Electrolytes
3651 Magnesium Mg
6018 Zinc Zn
Markers
5504 PSA-Prostate Specific Antigen (only for men)

Šeit ir informācija par asins analīzēm, kas tiks veiktas pirms vizītes, pamatojoties uz jūsu vajadzībām un dzīvesveidu.


Analīžu paneļi EGL kods
Hematoloģija
3640 Pilna asins aina (klīniskā asins aina, leikocītu formula, EGĀ)
Koaguloģija
3747 APTL-Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks
0000 INR
3738 Fibrinogens
3648 Asins tecēšanas laiks
Glikozes regulācija
3749 Glikētais hemoglobīns (HbA1c)